En aquest lloc web fem servir galetes (o cookies en anglès) perquè la teva visita sigui més àgil i per mesurar, de forma anònima per a tu, la navegació que fas al web.

Si continues navegant entendrem que acceptes l'ús de les galetes. Trobaràs informació completa sobre l'ús que fem de les galetes en aquest lloc web a la pàgina Política de cookies.


Darreres publicacions dels investigadors de l'ICAC
» Parada López de Corselas, Manuel (2015) La serliana en el Imperio Romano. Paradigma de la arquitectura del poder. Una lectura de la arquitectura y la iconografía arquitectónica romanas, Roma, L'Erma di Bretschneider (Bibliotheca Archaeologica, 51)
» Allué.E; Fiz.I (2014) Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes. Modul I: Del treball de camp a la xarxa. Un recorregut a través de les noves tecnologies
» Belarte, M.C. (2014) «El espacio doméstico y su lectura social en la protohistoria de Cataluña (s.VII - II/I aC)»De la estructura doméstica al espacio social. Lecturas arqueológicas Del uso social del espacio, Gutiérrez Lloret, S. and Grau Mira. I (eds.): De la estructura doméstica al espacio social. Lecturas arqueológicas Del uso social del espacio. Publicacions de la Universitat d’Alacant., 77-94
» Berni, P. (2014) «Roma, Portus y el Mediterráneo. Review: S. Keay (ed.), Rome, Portus and the Mediterranean. British School at Rome. Archaeological Monographs of the British School at Rome, Volume 21. 454p», 27, 571-574
» Buffat, L., Járrega, R. (2014) La ceràmica comuna tarraconense., Ager Tarraconensis 4. Els Antigons, una vil•la senyorial del Camp de Tarragona (Sèrie “Documenta?, 16)., 203-211
» Carreras, C.; Berni, P. (2014) Marques d'àmfora documentades a la vil·la romana dels Antigons, Els Antigons, una vil·la senyorial del Camp de Tarragona. Ager Tarraconensis, Vol. 4, 185-195
» Casas, Ll.; Prevosti, M.; Fouzai, B.; ?lvarez, A. (2014) «Archaeomagnetic study and dating at five sites from Catalonia (NE Spain)» Journal of Archaeological Science, 41, 856-867
» Cau Ontiveros, M.A; Macías, J.M.; Berni, P. Reynolds, P. (2014) «LRCW.NET: A web site with a virtual laboratory for the study of coarse and cooking wares in the Late Antique Mediterranean», LRCW 4. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and archaeometry. The Mediterranean: a market without frontiers. N. Poulou-Papadimitriou, E.Nodarou and V. Kilikoglou (Eds). Volume I. BAR International Series 2616 (I). pp: 617-622., 617-622
» De Maria, Sandro y Parada López de Corselas, Manuel (2014) «Antonio Agustín, Bologna e l’antiquaria del Cinquecento», El Imperio y las Hispanias de Trajano a Carlos V. Clasicismo y poder en el arte español / L'Impero e le Hispaniae da Traiano a Carlo V. Classicismo e potere nell'arte spagnola, 331-355
» De Maria, Sandro y Parada López de Corselas, Manuel (2014) Introducción / Introduzione, El Imperio y las Hispanias de Trajano a Carlos V. Clasicismo y poder en el arte español / L'Impero e le Hispaniae da Traiano a Carlo V. Classicismo e potere nell'arte spagnola, XIX-XL
» De Maria, Sandro y Parada López de Corselas, Manuel (eds.) (2014) El Imperio y las Hispanias de Trajano a Carlos V. Clasicismo y poder en el arte español / L'Impero e le Hispaniae da Traiano a Carlo V. Classicismo e potere nell'arte spagnola (ISBN 88-7395-919-9), Bologna, Bononia University Press
» Fiz.I; Allué.E (2014) Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes. Mòdul II: Tècniques especialitzades per a la documentació i l’estudi de l’evolució humana
» Frommel, Sabine y Parada López de Corselas, Manuel (2014) «Serlianas durante el Renacimiento italiano y español: del triunfo de la religión católica al lenguaje imperial», El Imperio y las Hispanias de Trajano a Carlos V. Clasicismo y poder en el arte español / L'Impero e le Hispaniae da Traiano a Carlo V. Classicismo e potere nell'arte spagnola, 287-318
» Garcia, Arnau; Flórez, Marta; Lladó, Meritxell, Palet; Josep M.;Giralt, Santiago (2014) «Una aproximació arqueològica als paisatges del massís del Montseny: resultat de les campanyes de prospecció en espais supraforestals (Matagalls - pla de la Calma) i del peu del massís (Samalús)»VIII Trobada d'Estudiosos del Montseny, VIII Trobada d'Estuidosos del Montseny, 373-382
» Gorostidi, D. (2014) «Sui consoli dell’anno 13 dC.: nuovi dati dai fasti consulares Tusculani» Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 189, 265–275
» Gorostidi, D. (2014) La vida quotidiana a la vil·la: els grafits sobre ceràmica, Ager Tarraconensis 4. La vil·la romana dels Antigons, 213-219
» H. Royo Plumed, A. de Mesa Gárate (2014) «Anexo. Estudio arqueométrico de un conjunto de fragmentos del thoracaus de Los Bañales (Uncastillo, España), en L. Romero, J. Andreu y M. del M. Gabaldón Un thoracatus imperial en Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza)» Zephyrus, LXXIII, 212-216
» Járrega, R. (2014) «Late Roman amphorae in the eastern Tarraconensis. Some chronological and quantitative approaches»4th Conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry The Mediterranean: A market without frontiers, LRCW 4. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean Archaeology and archaeometry. The Mediterranean: a market without frontiers., 1061-1067.
» Járrega, R. (2014) Les ceràmiques. Un exemple de l’activitat comercial a l’ager Tarraconensis., Ager Tarraconensis 4. Els Antigons, una vil・la senyorial del Camp de Tarragona (Sèrie “Documenta?, 16)., 55-183
» Járrega, R. (2014) Els objectes metàl•lics., Ager Tarraconensis 4. Els Antigons, una vil・la senyorial del Camp de Tarragona (Sèrie “Documenta?, 16)., 231-246.