L’ICAC organitza i coorganitza activitats científiques com congressos i seminaris, activitats de difusió de l’arqueologia clàssica i actes diversos per donar a conèixer aquesta disciplina.