The main clients and working groups that have contracted UDG services or with whom it has cooperated.

Clients

 • Abertis Infraestructuras SA
 • Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya
 • Ajuntament d’Aiguafreda (Vallès Oriental)
 • Ajuntament de Cambrils (Baix Camp)
 • Ajuntament del Catllar (Tarragonès)
 • Ajuntament de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
 • Ajuntament de Palma de Mallorca
 • Ajuntamnet de la Secuita (Tarragonès)
 • Ajuntament de Tarragona
 • Ajuntament de Tivissa (Ribera d’Ebre)
 • Apex, arqueologia i serveis culturals
 • ArchcrA, grup de recerca ICAC-ETSA-EPSAB en arquitectura arqueològica
 • Àrea SCP, arqueologia i serveis al patrimoni
 • Arqueoradar SCP
 • Associació d’Arqueòlegs de Catalunya
 • Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears
 • Comunitat de veïns del carrer de la Nau, 15, Tarragona
 • Consell Insular de Menorca
 • Consorci de la ciutat romana de Pol·lentia, Alcúdia (Mallorca)
 • Construccions Bergada SA
 • Databat SCCL
 • Departament de Ciències de la Antiguitat i de la Edat Mitjana (UAB)
 • Departament de Didàctica de les Ciències Socials (UB)
 • Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia (UB)
 • Departament de Història i Història de l’Art (URV)
 • Departament d’Història (UdL)
 • Departament d’Història, Història Antiga i Arqueologia (UB)
 • Direcció General d’Arquitectura de la Generalitat de Catalunya
 • Estudis del Patrimoni SL
 • Fundació URV
 • Fundació Hospital de la Illa del Rey, Maó (Menorca)
 • Fundació Bosch i Gimpera
 • Incasol
 • Institut Estudis Catalans
 • IPHES
 • Isolux Corsàn SA
 • Melchor Mascaró SA
 • Metrics & Solucions SL
 • Mitra Restaura SL
 • Món Iber Rocs SL
 • Museu d’Arqueologia de Catalunya
 • Museu d’Història de Cambrils (Baix Camp)
 • Museu d’Història de Tarragona
 • Museu Municipal de Montcada i Reixac (Vallès Oriental)
 • Museu Municipal d’Història de Manacor (Mallorca)
 • Nemesis SCCL
 • Novapox SL
 • Palomo y Carles CB
 • Ports de les Illes Balears
 • Refoart SL
 • Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona
 • Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
 • Sono
 • Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, Itàlia
 • Soprintendenza Speciale per il Colosseo il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma, Itàlia
 • Rehabilitació d’Edificis SL
 • Tragsa, Empresa de Transformación Agraria SA

Working groups

 • ArchcrA, grup de recerca ICAC-ETSA-EPSAB en arquitectura arqueològica
 • Associació d’Arqueòlegs de Catalunya
 • Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears
 • Departament de Ciències de la Antiguitat i de la Edat Mitjana (UAB)
 • Departament de Didàctica de les Ciències Socials (UB)
 • Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia (UB)
 • Departament de Història i Història de l’Art (URV)
 • Departament d’Història (UdL)
 • Departament d’Història, Història Antiga i Arqueologia (UB)
 • Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (URV)
 • Escuela Española de Historia y Arqueologia en Roma (CESIC)
 • Grau en Enginyeria Topogràfica i Geodèsia (UPC)
 • Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic (UAB)
 • Leica Geosystems
 • Museu d’Arqueologia de Catalunya
 • Museu d’Història de Cambrils (Baix Camp)
 • Museu d’Història de Tarragona
 • Museu Municipal de Montcada i Reixac (Vallès Oriental)
 • Museu Municipal d’Història de Manacor (Mallorca)