Aquest equip centra el seu estudi en la ciutat romana i la seva articulació amb el territori, des de la perspectiva de l’arqueologia urbana i del poblament rural. La recerca se centra en quatre àrees: el Camp de Tarragona (Tarraco), la Segarra i l’Urgell (Iesso), el Vallès Oriental, el Maresme i la Cerdanya (Iulia Libica). La col·laboració directa amb grups de diversos països integrats en el projecte internacional Tabula Imperii Romani/Forma Orbis Romani, que treballen en la mateixa temàtica, permet estendre les anàlisis comparatives a diverses regions del món de l’antiguitat romana.

El principal objectiu de la recerca desenvolupada per aquest grup és analitzar les solucions que va implementar el poder romà per controlar alguns territoris peninsulars en el període immediat a la conquesta i prèviament a la fundació de ciutats. S’analitzen les diferents tipologies d’assentament: centres logístics, campaments, castella, centres de control administratiu, etc.