La formació avançada a l’ICAC s’organitza en dos cicles (màster i doctorat) i té com a objectiu formar als estudiants en els processos de transformació que van fer progressar la civilització al voltant de la Mediterrània en l’antiguitat.

Els programes es desenvolupen a través d’equips de recerca que generen coneixement sobre l’antiguitat i al mateix temps treballen per transferir-lo a la societat actual.

En aquest sentit l’ambició de l’ICAC és formar joves investigadors capaços d’aportar dades i respostes en el marc dels reptes que proposa l’Horitzó 2020. Europa es caracteritza per una gran varietat de pobles, tradicions i identitats regionals i nacionals, i també per diversos nivells de desenvolupament econòmic i social.

Tenint com a principal objectiu el patrimoni arqueològic, la formació d’identitats i el llegat intel·lectual, artístic i històric de la Unió Europea, la formació que es proposa des de l’ICAC vol contribuir a crear una societat europea més forta.