Jordi Miró Canals

Investigador adscrit (R3), Àrea de recerca.
Membre.
Camps d'expertesa: Instrumentum domesticum (ceramologia et al.).
Codi ORCID: 0000-0002-9120-6623
jmiro@icac.cat