Pau Nualart Planella

Investigador predoctoral (R1), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia de la Mediterrània oriental grecoromana.
Codi ORCID: 0000-0002-5334-8604
pnualart@icac.cat