El GIAP té per objectiu l’estudi de les interaccions de les societats amb el seu entorn al llarg del temps i la caracterització de la formació de paisatges culturals.

L’equip desenvolupa projectes diacrònics i interdisciplinaris sobre paisatges, entesos com a elements culturals. La seva recerca contribueix al coneixement dels valors històrics i culturals del paisatge i els seus resultats tenen un impacte social en el camp de la gestió territorial.

La gestió i ordenació del paisatge són temàtiques recollides pel Conveni Europeu del Paisatge i la Llei Catalana de protecció i que venen a exposar la necessitat d’estudiar la història dels paisatges, a fi que aportin els seus valors patrimonials i esdevinguin un recurs cultural.

El GIAP desenvolupa la seva activitat en tres grans àmbits de recerca:

  • l’arqueomorfologia aplicada a l’estudi de les formes dels paisatges històrics, l’estudi d’espais agraris (especialment de les centuriacions romanes) i dels espais de muntanya;
  • les interaccions socioambientals i la seva incidència en la formació de paisatges culturals; i
  • les aplicacions de l’arqueologia computacional a l’estudi dels paisatges i territoris de l’antiguitat.

El GIAP treballa actualment en diverses àrees del País Valencià, Tarragona, Barcelona, el Vallès, Pirineus i l’Empordà, a Espanya. Participa també en projectes internacionals a l’Egeu (Grècia i Turquia) i a la vall de l’Indus (Índia).

Consulta la web:

GIAP web_cover