L’Institut compta amb una àmplia plantilla investigadora formada per personal investigador contractat i personal investigador adscrit d’arreu de l’Estat i d’altres països.

A l’apartat Treballar a l’ICAC hi podeu consultar les convocatòries de treball obertes.

També és possible adscriure’s a l’ICAC com a investigador/a o ser-ne investigador/a col·laborador/a:

Personal investigador adscrit

És el personal investigador pertanyent a altres centres de recerca (professorat universitari, conservadors de museus, etc.) que s’adscriu voluntàriament en un equip de recerca de l’ICAC per participar activament en la investigació de l’Institut.

El personal investigador adscrit permet a l’ICAC gaudir de la col·laboració d’investigadors i investigadores d’altres institucions, mitjançant l’acord interinstitucional corresponent. També poden ser investigadors/es adscrits/es persones no pertanyents a altres institucions.

Per a més informació, adreceu-vos a personal@icac.cat.

Personal investigador col·laborador

És el personal investigador interessat en la investigació de l’ICAC i que hi desitja col·laborar. A mesura que aquest investigador/a s’implica en les tasques de l’Institut, pot passar a ser personal investigador adscrit.

Per a més informació, adreceu-vos a personal@icac.cat.

Convocatòries competitives

A part de la contractació i l’adscripció, també és possible investigar a l’ICAC aprofitant alguna de les convocatòries competitives creades per facilitar la contractació i mobilitat de personal investigador en centres de recerca. En aquest document trobareu les més conegudes.

Avís:

A data d’11 de desembre de 2020, l’ICAC ha resolt la priorització de les persones candidates a una beca FI de recerca, amb el següent resultat (per odre de major a menor puntuació):

Es pot consultar la priorització amb el detall de la puntuació al tauler d’anuncis de l’ICAC (plaça d’en Rovellat, s/n, 43003 Tarragona).