• Captura massiva de dades en patrimoni arquitectònic i objectes mobles.
  • Aixecaments fotogramètrics (terrestres i aeris) a partir d’imatges d’alta resolució.
  • Aixecaments amb escàner làser.
 • Aixecaments planimètrics (plantes, seccions, alçats) de jaciments arqueològics, monuments i edificis.
 • Suport topogràfic al treball de camp arqueològic.
 • Delineació i tractaments infogràfics de planimetries.
 • Tractaments d’informació gràfica i cartogràfica.
 • Aixecaments i estudis històrics i arquitectònics de monuments i edificis.
 • Documentació fotogràfica i postelaboració.
 • Restitucions i reconstruccions gràfiques.
 • Dibuix i delineació d’objectes mobles.
 • Models digitals del terreny.
 • Altres.