Astronomia i ritualitat durant la protohistòria. Un possible espai de culte a La Gessera (Caseres, Terra Alta) entre els segles IV i III anE.

Autor/es: Diloli, J.; Pérez, M.; Bea, D.; Vilà, J.; Prades, M.; Cots, I.
Fechas: 27/04/2017 - 30/04/2017

Congreso de Prehistoria y Protohistoria del Mediterráneo Occidental. Vida y muerte durante el segundo y el primer milenio a.c.

Museu de Menorca
Maó, del 27 al 30 d'abril
Organiza: Consell Insular de Menorca, Universidad de Granada