Investigación

Línia de Recerca: Arqueologia de la ciutat antiga
Programa Tarraco
Programa Transversal: Mètodes i tècniques de les ciències experimentals aplicades a l’arqueologia clàssica