El fenómeno de la reutilización en la necrópolis paleocristiana de Tarragona: algunos casos concretos y primeras reflexiones

Autor/es: Aranda, R.; Ruiz, J.C.
Fechas: 21/11/2018 - 24/11/2018

Tarraco Biennal. 4t Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. VII Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica. El cristianisme a l'Antiguitat Tardana. Noves perspectives.

Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
Tarragona, del 21 al 24 de novembre
Organiza: ICAC, la URV