En aquest equip conflueixen diferents punts d’enfocament sobre un mateix tema base: l’estudi dels materials inorgànics, amb un especial èmfasi als materials lapidis utilitzats en l’antiguitat per a l’elaboració d’elements arqueològics manufacturats. El punt de convergència està constituït per les diferents disciplines i ciències que estudien aquests materials i les seves implicacions en el passat històric de la societat, des de la geologia a la història de l’art.

La investigació es desenvolupa gràcies a la col·laboració d’investigadors de diferents centres de recerca catalans, com són l’ICAC, la UAB i la URV, que compten amb una experiència demostrada en aquest camp. El  principal objectiu d’aquest grup de recerca és estudiar els materials lapidis procedents de la zona catalana i la seva exportació a la resta d’Hispània i altres províncies de l’Imperi Romà, així com també la incidència de materials forans en la Catalunya d’època romana. La seva recerca inclou també la localització de pedreres i zones d’explotació de materials lapidis, especialment a Catalunya, durant l’època romana.