Investigación

Línia de Recerca: Arqueologia del paisatge, poblament i territori
Programa Les formes d'hàbitat rural: les vil·les i altres tipus d'assentaments