Investigación

Línia de Recerca: Arqueologia de la ciutat antiga
Programa Tarraco
Programa Transversal: Tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l’arqueologia clàssica