El Banquet dels erudits i altres textos del menjar en la literatura grega

Author(s): Magadán, Teresa
Dates: 11/02/2021 - 11/02/2021

Cuinem i mengem. La Història. Mòdul 3: Grècia

on-line
Barcelona, del 12 de febrer al 28 d'abril
Organised by: Associació Arqueonet