ARCHIVE CORRESPONDING TO THE YEAR:2021
Belarte, M.C., "Forme, fonction et signification des foyers dans la culture ibérique (600–200 av. J.-C.)" a Lamaze, J.; Bastide, M., Around the Hearth. Ritual and commensal practices in the Mediterranean Iron Age from the Aegean world to the Iberian Peninsula, De Gruyter, Berlin, p. 255-275.
Book Chapter | 2021
Belarte, M.C.; Noguera, J.; Ramon, J.; Sanmartí, J., "Entre autochtones et allochtones en Ibérie: la formation d’une société urbaine dans un contexte non colonial" a Kallala, N.; Yazidi, B., Être autochtone, devenir autochtone: définitions, représentations, Actes du Premier Colloque International de l'École Tunisienne d'Histoire et d'Anthropologie (25-27 octobre 2019) (Gamarth (Tunísia), del 25 al 27 d'octubre de 2019), Ministère des Affaires Culturelles, Centre des Arts, de la Culture et des Lettres "Ksar Saïd", École Tunisienne d'Histoire et d'Anthropologie, Tunis, p. 195-210.
Article in Conference Proceedings | 2021
Berganzo-Besga, I.; Orengo, H.A.; Lumbreras, F.; Carrero-Pazos, M.; Fonte, J.; Vilas-Estévez, B., "Hybrid MSRM-Based Deep Learning and Multitemporal Sentinel 2-Based Machine Learning Algorithm Detects Near 10k Archaeological Tumuli in North-Western Iberia", Remote Sensing, 13(20), p. 4181. JCR (ISI), Factor d'impacte: 4.848 (Q1, Geosciences, Multidisciplinary); Scopus, CiteScore: 6.6 (Q1, 90%, General Earth and Planetary Sciences).
Article in indexed journals | 2021
Coll, R.; Gamarra, A.; García, M.J.; Navarro, R.; Prevosti, M., "El mosaic romà de Premià: de la descoberta a la posada en valor patrimonial", Arqueoblog. Museu d'Arqueologia de catalunya.
Article in other journals | 2021
Coll, R.; Prevosti, M., "El edificio octogonal tardoantiguo de la villa de la Gran Vía – Can Ferrerons (Premià de Mar, Barcelona)" a Martínez, R.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Congreso Internacional Las Villas Romanas Bajoimperiales de Hispania / International Conference The Late Roman Villae in Hispania (Palencia, del 15 al 17 de novembre de 2018), Diputación de Palencia, Palencia, p. 281-289.
Article in Conference Proceedings | 2021
Colominas, L., "Pràctiques ramaderes en època ceretana, republicana i alt-imperial a la plana de la Cerdanya: una aproximació arqueozoològica" a Aliaga, S.; Gascón, C.; Mercadal, O.; Obiols, Ll.; Olesti, O.; Simon, E., Història de la Cerdanya, Història de les comarques gironines, Diputació de Girona, Girona, p. 4.
Book Chapter | 2021
Colominas, L.; Castanyer, P.; Frigola, J.; Tremoleda, J., "What Happened in That Pit? An Archaeozoological and GIS Approach to Study an Accumulation of Animal Carcasses at the Roman Villa of Vilauba (Catalonia)", Animals, 11, p. 1-24. .
Article in indexed journals | 2021
Dorado, A., Pastor, M., García, G., Barciela, V., Hernández, M. S., "El revestimiento pintado del Departamento XX de Cabezo Redondo (Villena, Alicante). Caracterización de un elemento constructivo singular", Munibe, 72. .
Article in indexed journals | 2021
Ferré, A.; Macias, J. M.; Toldrà, J. M., Catàleg dels elements patrimonials relacionats amb el cicle integral de l’aigua. Pla per a la protecció, estudi i difusió del patrimoni històric vinculat a la captació i portada de l’aigua als municipis de Tarragona, La Cananonja, El Catllar i Els Pallaresos, ICAC, Tarragona.
Book | 2021
Fiz,I; Cuesta,R;Subias,E.; Martin, P.M, "Tests with SAR Images of the PAZ Platform Applied to the Archaeological Site of Clunia (Burgos, Spain)", Remote Sensing, 13(13), p. 1-22. JCR (ISI), Factor d'impacte: 4.848 (Q1, Geosciences, Multidisciplinary); Scopus, CiteScore: 6.6 (Q1General Earth and Planetary Sciences).
Article in indexed journals | 2021