Sardenya, bressol de la civilització nuràguica

Author(s): Magadán, M.T.
Dates: 08/04/2017 - 17/04/2017

Viatge per conèixer els jaciments arqueològics de l'illa de Sardenya

Illa de Sardenya
Illa de Sardenya (Itàlia), del 8 al 17 d'abril
Organised by: Arqueonet