Research

Línia de Recerca: Arqueologia de la ciutat antiga
Missió Arqueològica a Oxirinc (Mínia, Egipte)