Introducció a la Ilíada

Author(s): Magadán, M.T.
Dates: 17/12/2018 - 17/12/2018

Curs d'introducció a les Literatures Clàssiques II

Aules de l'associació Arqueonet
Barcelona, el 17 de desembre
Organised by: l'Associació Arqueonet