Les ceràmiques de procedencia oriental a la ciutat visigoda de Tarracona: noves perspectives, nous interrogants

Author(s): Rodriguez, F.; Macias, J.M.
Date: 04/05/2018

III Seminari Interdisciplinari d’Arqueometria i Epigrafia: els suports ceràmics

Sala d'Actes ICAC
Tarragona, el 4 de maig
Organised by: ICAC, la URV i la UAB