Formes d’ocupació del territori i evolució del poblament a la Cessetània occidental durant la protohistòria. (Projecte Quadriennal. Generalitat de Catalunya. CLT009/18/00095)

Principal Investigator(s):: M. Carme Belarte (ICREA-ICAC) i Joan Canela (ICAC)
Participating Researcher(s): Jordi López (ICAC), Jordi Diloli (URV-ICAC), Núria Otero (ICAC), Jordi Vilà (URV), Ivan Cots (URV), Oriol Cuscó (ICAC), Garciella Pereda, Laura Bricio (URV)
Collaborating Researcher(s) Pau Olmos (ICAC), Pilar Camañes (ICAC), Meritxell Monrós (ICAC), Jaume Noguera (UB), Rafael Jornet (UB i ROCS Món Iber), Joan Sanmartí (UB), Jordi Morer (ROCS Món Iber), Jaume Massó (MSVR), Silvia Valenzuela (CSIC), Silvia Vila (UdL), Anna Gutiérrez (ICAC), Jordi Principal (MAC), Moisés Díaz, David Asensio (UB, UAB i ROCS Món Iber), Daniel López (Arqueo Vitis), Núria Armentano (MAC), Anna Bertral (ICAC)
Dates: 01/01/2018 - 31/12/2021
Financed by: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia per al període 2018-2021 (CLT009/18/00095)
Ajuntament de la Secuita (conveni)
Ajuntament de Nulles (conveni)
Ajuntament de Salou (conveni)