La formació, desenvolupament i dissolució de la cultura ibérica al curs inferior de l’Ebre (s. IX-I aC). (Projecte Quadriennal. Generalitat de Catalunya. CLT009/18/00027)

Principal Investigator(s):: Rafel Jornet (UB)
Participating Researcher(s): Joan Sanmartí (UB), Ramon Álvarez (UB), David Asensio (UB-UAB), Maria Carme Belarte (ICREA-ICAC), Pau Olmos (ICAC), Meritxell Monrós (ICAC), Jordi Morer (Món Iber Rocs i UB), Jaume Noguera (UB), Núria Tarradell (UB), Xavier Sicart, Carme Rovira (MAC), Dani López Reyes (Arqueo Vitis), Francisco José Cantero (UB), Sílvia Vila (UdL), Marta Portillo (CSIC), Sílvia Valenzuela (CSIC), Eva Miguel, Jaume Buxeda (UB), Joan Canela (ICAC), Anna Bertral (ICAC), Assumpció Malgosa (UAB), Marta Merino, Alessandra Pecci (UB), Borja Gil (Món Iber Rocs), Roger Sala
Dates: 01/01/2018 - 31/12/2021