Localización de los lugares donde ha trabajado la Unidad:

A continuación encontrareis los trabajos más relevantes realizados por la Unidad.

Documentació de l'Església de Sant Miquel de Terrassa

Església de Sant Miquel de Terrassa
2014 - Client: ICAC

Treball realitzat tant amb fotogrametria digital com amb escàner làser, amb l’objectiu de documentar integralment l’edifici per poder-ne fer estudis acurats de l’arquitectura. Generació de model 3D i planimetria 2D a partir de fotogrametria i escàner làser.- Client:


- Client: