Jordi Diloli Fons (URV)

Research associate (R4), Research Department.
Member.
Fields of expertise: The Iberian World in Catalonia, Protohistory, Archaeology of the Ancient City, Landscape Archaeology.
ORCID code: 0000-0001-5048-9308
jordi.diloli@urv.cat
Publications
Prades, M.; Diloli, J.; Serret, I.; Vilà, J., "La Fase 1 de la Gessera (Caseres, Terra Alta, Tarragona). Una residencia aristocrática de la Primera Edad del Hierro" a Celestino, S. i Rodríguez., E. (eds.), Un viaje entre el Oriente y el Occidente del Mediterráneo. Actas del IX Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Mèrida, del 22 al 26 d'octubre de 2018), MYTRA 5, Instituto de Arqueología de Mérida, Mèrida, p. 551-565.
Article in Conference Proceedings | 2020
Diloli, J.; Ferré, R.; Vilà, J.; Cots, I.; Bricio, L.; Prades, M.; Bea, D., "Relaciones entre indígenas y fenicios en el curso inferior del Ebro. La primera fase de ocupación del asentamiento protohistórico de l’Assut (Tivenys, Baix Ebre, Tarragona) y su integración en el territorio" a Celestino, S. i Rodríguez, E. (eds.), Un viaje entre el Oriente y el Occidente del Mediterráneo. Actas del IX Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Mèrida, del 22 al 26 d'octubre de 2018), MYTRA 5, Instituto de Arqueología de Mérida, Mèrdia, p. 507-519.
Article in Conference Proceedings | 2020
Bea, D.; Diloli, J., "Taming a land. Power politics and the growth of complexity in the north-east of the iberian peninsula during the first millennium BC: The lower ebro region", Oxford Journal of Archaeology, 38 (1), p. 122-146. Scopus, CiteScore: 0.83 (Q1, 81%, Archeology, arts and humanities); Carhus+A / 11.0 (ICDS).
Article in indexed journals | 2019
Diloli, J.; Bea, D.; Sardà, S., El Turó del Calvari de Vilalba dels Arcs. L’arquitectura del poder a l’Ebre durant la Protohistòria, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
Book | 2018
Cots, I.; Vilà, J.; Diloli, J.; Ferré, R.; Bricio, L., "Virtual archaeology: from archaeological excavation to the management and diffusion of heritage. Les Cases de la Catedral (Tortosa) and the protohistorical settlement of La Cella (Salou), Tarragona", Virtual Archaeology Review, 9 (19), p. 102-113. .
Article in indexed journals | 2018
More Publications
Diloli, J.; Vilà, J.; Prades, M.; Bea, D.; Ferré, R.; Bricio, L.; Guirao, E.; Cots, I.; Sardà, H., "Darrere els passos de Bosch Gimpera. Un projecte arqueològic global per recuperar el jaciment arqueològic de la Gessera de Caseres (Terra Alta)", Tribuna d'Arqueologia, 2015-2016, p. 11-30. Carhus+D / 4.0 (ICDS).
Article in indexed journals | 2018
Diloli, J.; Cots, I.; Bea, D.; Ferré, R.; Vilà, J.; Sardà, S., "Comercio e intercambio entre las comunidades indígenas del sur de Catalunya y el mundofenopúnico durante la protohistoria: los casos de L’Assut (Tivenys, Baix Ebre) y La Cella (Salou, Tarragonès).", Folia Phoenicia, vol. 1. (Carbonia e Sant'Antioco (Sardegna), 21 al 26 ottobre 2013), p. 191-198.
Article in Conference Proceedings | 2017
Diloli, J.; Vilà, J.; Bea, D., "Intervenció arqueològica al nou vial d’accés al barri de Santa Clara (Tortosa, Baix Ebre)" a Martinez, J.; Diloli, J.; Villalbí, M., Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre (Tortosa, 10 i 11 de juny de 2014), Generalitat de Catalunya, Tortosa, p. 253-260.
Article in Conference Proceedings | 2016
Diloli, J.; Vilà, J.; Bea, D.; González, A.; Kirchner, E., "Intervenció arqueològica al carrer Montcada (Tortosa, Baix Ebre)" a Martinez, J.; Diloli, J.; Villalbí, M., Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre (Tortosa, 10 i 11 de juny de 2014), Generalitat de Catalunya, Tortosa, p. 473-488.
Article in Conference Proceedings | 2016
Diloli, J.; Ferré, R.; Vilà, J.; Bea, D.; Sardà, S.; Bricio, L.; Cots, I.; Prades, M.; Sardà, H.; Guirao, E., "L’assentament protohistòric de L’Assut (Tivenys, Baix Ebre)" a Martinez, J.; Diloli, J.; Villalbí, M., Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre (Tortosa, 10 i 11 de juny de 2014), Generalitat de Catalunya, Tortosa, p. 284-297.
Article in Conference Proceedings | 2016
Ferré, R.; Cots, I.; Diloli, J.; Sardà, H.; Prades, M.; Bricio, L.; Vilà, J.; Bea, D., "Intervencions arqueològiques al jaciment protohistòric dels Tossals (Aldover, Baix Ebre)" a Martinez, J.; Diloli, J.; Villalbí, M., Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre (Tortosa, 10 i 11 de juny de 2014), Generalitat de Catalunya, Tortosa, p. 233-241.
Article in Conference Proceedings | 2016
Diloli, J.; Ferré, R.; Vilà, J.; Bea, D.; Bricio, L.; Cots, I.; Prades, M.; Sardà, H.; Guirao, E., "La Gessera (Caseres, Terra Alta): recuperació, consolidació i museïtzació" a Martinez, J.; Diloli, J.; Villalbí, M., Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre (Tortosa, 10 i 11 de juny de 2014), Generalitat de Catalunya, Tortosa, p. 345-352.
Article in Conference Proceedings | 2016
Diloli, J.; Sardà, S.; Ferré, R.; Vilà, J.; Bea, D.; Bricio, L.; Cots, I.; Prades, M.; Guirao, E., "Vies de comunicació entre el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre durant l’antiguitat. Les prospeccions del Barranc de Voravall, Canaletes, Xalamera, Riu Sec, i barrancs de Gandesa i Pinell" a Martínez, J.; Diloli, J.; Villalbí, M., Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre (Tortosa, 10 i 11 de juny de 2014), Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Tortosa, p. 158-164.
Article in Conference Proceedings | 2016
Diloli, J.; Ferré, R.; Vilà, J.; Bea, D.; Sardà, S.; Bricio, L.; Cots, I.; Prades, M.; Guirao, E., "Prospecció sistemàtica i sondejos arqueològics al paratge “Mas de Xies-Pla de les Sitges” (Tortosa, Baix Ebre)" a Martínez, J.; Diloli, J.; Villalbí, M. (Tortosa, 10 i 11 de juny de 2014), Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Tortosa, p. 148-157.
Article in Conference Proceedings | 2016
Pérez Gutiérrez M.; Castaño D.; Fons J.; Llorach J.; Painous M., "La Gessera. An Iberian building for worship? (Tarragona, Spain)", Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 16 (4), p. 291-295. Carhus+A.
Article in indexed journals | 2016
Diloli, R.; Vilà, J.; Ferré, R.; Cots, I.; Bricio, L.; Sardà, H., "La Cella (Salou, Tarragona). Un puerto comercial en el litoral cessetano", Trabajos de Prehistoria, 73 (2), p. 284-303. Carhus+A.
Article in indexed journals | 2016
Diloli, J.; Ferré, R.; Vilà, J.; Bea, D.; Bricio, L.; Cots, I.; Prades, M.; Sardà, H.; Guirao, E., "La Gessera (Caseres, Terra Alta): recuperació, consolidació i museïtzació", Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre (Tortosa, 6 i 7 de maig de 2016), Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Tortosa, p. 844-852.
Article in Conference Proceedings | 2016
Diloli, J.; Ferré, R.; Vilà, J.; Járrega, R., "Nuevas aportaciones para el conocimiento de la antigua Dertosa. La excavación de la calle Sant Felip Neri" a Álvarez, J. M.; Nogales, T.; Rodà, I. (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico (Mèrida, del 13 al 17 de maig de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, p. 1139-1141.
Article in Conference Proceedings | 2015
Diloli, J.; Ferré, R.; Járrega, R.; Vilà, J., "La ciudad de Dertosa durante el Alto Imperio. La ocupación del área suburbial del barranco del Rastre", Zephyrus, LXXVI, p. 121-139. Scopus; Carhus+B / 9.977 (ICDS).
Article in indexed journals | 2015
Járrega, R.; Diloli, J.; Ferré, R.; Vilà, J., "Elementos urbanísticos de abandono y una posible crisis estructural en la ciudad de Dertosa (Hispania Citerior) en el siglo II dC." a Ramallo, S. F.; Quevedo, A. (eds.), Las ciudades de la Tarraconense Oriental entre los s.II-IV d.C. Evolución urbanítica y contestos materiales (Cartagena, del 22 al 23 de març de 2012), Universidad de Murcia, Múrcia, p. 149-174.
Article in Conference Proceedings | 2014
Diloli, J.; Ferré, R.; Járrega, R.; Vilà, J., "Darreres novetats sobre la Tortosa romana. Intervencions arqueològiques del GRESEPIA (URV) entre els anys 2006 i 2011 a la ciutat", Auriga, 63, p. 36-39. Carhus+C / 1.342 (ICDS).
Article in indexed journals | 2012
Belarte, M. C.; Benavente, J.A.; Fatás, L.; Diloli, J.; Moret, P.; Noguera, J. (eds.), Íberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional (Alcañiz-Tivissa, 16-19 de noviembre de 2011), Documenta, 25, ICAC, Tarragona.
Book | 2012
Bea, D.; Belarte, M. C.; Diloli, J.; Noguera, J.; Sardà, S. (eds.), "Los asentamientos fortificados del curso inferior del Ebro. Siglos V – III aC.", Íberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional (Alcañiz-Tivissa, del 16 al 19 de novembre de 2011), Documenta, 25, ICAC, Tarragona, p. 111-128.
Article in Conference Proceedings | 2012