M. Pilar Camañes Villagrasa

(R2) Postdoctoral, Research Department.
Member, Research team: Protohistoric Archaeology.
Fields of expertise: Protohistory, Urbanism, Ancient Diet, Archaeology of Coastal Areas.
ORCID code: 0000-0003-4926-523X
pcamanes@icac.cat
Brief CV

Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona (2005). Ha finalitzat el doctorat de Ciències de l’Antiguitat (UB) amb el treball de DEA (2007), titulat Estudio estratigráfico y funcional de los espacios de Molí d’Espígol (Tornabous Urgell): transformación,  elaboración y consumo de alimentos Actualment treballa en la seva tesi, Cuinar, menjar i beure en la Iberia protohistòrica: espais i contextualització dels actes alimentaris en el món ibèric septentrional (s. VI i II aC), dirigida per la Dra. Carme Belarte (ICAC) i el Dr. Jordi Principal (MAC). Ha participat en excavacions d’àmbit nacional i internacional relacionades amb el mòn protohistòric i romà.