Meritxell Monrós González

(R2) Postdoctoral, Research Department.
Member, Research team: Protohistoric Archaeology.
Fields of expertise: Protohistory, The Iberian World in Catalonia, Domestic Architecture, Urbanism.
ORCID code: 0000-0002-8626-3455
mmonros@icac.cat
Brief CV

Llicenciatura en Història a la Universitat de Barcelona l’any 2006; va cursar el Màster Interuniversitari d’Arqueologia Clàssica de la Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona i Institut Català d’Arqueologia Clàssica entre 2006 i 2008; ha gaudit d’una beca de col·laboració amb la Dra. Carme Belarte durant el gener-setembre de 2007 a l’ICAC; durant el curs 2007-2008 l’ICAC li va concedir una beca per a realitzar el treball de recerca titulat La problemàtica de la reconstrucció del registre d’excavacions antigues: el cas de Molí d’Espígol (Tornabous, L’URGELL), el treball va consistir en la revisió de les excavacions dutes a terme al jaciment de Molí d’Espígol per J. Maluquer de Motes i Miquel Cura, centrant-nos en el barri de l’Edifici Singular A. El 2009 fou contractada per l’ICAC per a la realització de la tesi doctoral, titulada Anàlisi dels espais d’ús públic en el  món ibèric, dirigida per la Dra. Carme Belarte i el Dr. Jordi Principal. Aquest treball d’investigació fou defensat el 15 de novembre del 2012 amb èxit. Actualment, continua la vinculació a l’ICAC com a investigadora adscrita.