Pau Olmos Benlloch

(R2) Postdoctoral, Research Department.
Member, Research team: Protohistoric Archaeology.
Fields of expertise: Protohistory, Archaeology of Coastal Areas, Metrology, Urbanism.
ORCID code: 0000-0002-9755-1110
polmos@icac.cat
Brief CV

Llicenciat per la Universitat de València (2004), graduat superior en Arqueologia per la Universitat de Barcelona (2005). Especialitzat en arquitectura i urbanisme protohistòrics, l’any 2007 va presentar el treball de recerca (DEA) del doctorat interuniversitari en Arqueologia Clàssica (ICAC-UAB-URV) amb el títol “Estudi dels patrons mètrics arquitectònics i urbanístics del món ibèric català (segles V-II aC)”, dirigit per la Dra. Carme Belarte Franco (ICREA-ICAC). Entre 2007 i 2010 va gaudir d’un contracte d’investigador en formació per desenvolupar la tesi doctoral “Estudi dels patrons mètrics arquitectònics i urbanístics del món ibèric (segles V-II aC)”  dirigida per la Dra. Carme Belarte Franco (ICREA-ICAC) defensada l’any 2010 amb la màxima qualificació. En el decurs de l’any 2009 li va ser concedida una beca de mobilitat BE de la Generalitat de Catalunya i va realitzar una estada doctoral al Centre Camille Jullian de la Universitat d’Aix-Marseille (França).

Entre 2013 i 2015 va ser investigador postdoctoral en el Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire UMR 6566 de la Universitat de Rennes 1-CNRS, on va treballar la problemàtica de l’ocupació del litoral en el marc del projecte europeu Arch-Manche Archaeology, Art and Coastal Heritage Interreg IV A i va ser responsable del projecte ALeRT (Archéologie Littoral et Réchauffement Terrestre) sobre l’erosió del patrimoni arqueològic litoral a l’oest de França, mitjançant l’aplicació d’una metodologia específica de seguiment de la vulnerabilitat dels jaciments arqueològics costaners i amb la integració de la societat en la recerca arqueològica. En l’actualitat segueix col·laborant amb l’UMR 6566 com a membre associat dins del projecte “Quel devenir pour le littoral Manche-Atlantique et son patrimoine ? Apport de l’interdisciplinarité et de la science participative” finançat per la Fondation de France.

Membre del grup de recerca MIRMED-GIAC: Mirades sobre la Mediterrània a l’Antiguitat. D’Orient a Occident, de la Protohistòria a l’Antiguitat tardana. El seu treball dintre de l’ICAC s’emmarca dins de l’equip d’Arqueologia Protohistòrica. Anteriorment va pertànyer també al Grup de Recerca en Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia de la Universitat de Barcelona, així com a l’equip d’investigació Evolució social i formació de l’estat númida: les poblacions de la regió de Sicca Veneria (El Kef, Túnez) i les seves relacions amb la civilització púnica.

En l’actualitat desenvolupa la seva recerca a l’ICAC amb un contracte postdoctoral Juan de la Cierva (MINECO) per tal de portar a terme un projecte sobre monitorització de l’erosió de jaciments arqueològics catalans i la integració de la societat en l’observació d’aquesta vulnerabilitat.