Eva Subias Pascual (URV)

Research associate (R4), Research Department.
Member, Research team: Greco-Roman Eastern Mediterranean Archaeology.
ORCID code: 0000-0003-3468-6752
eva.subias@urv.cat
Brief CV

Professora agregada d’Arqueologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, és membre del Grup interuniversitari de Recerca en Arqueologia Clàssica MIRMED (AGAUR 2014 SGR 1197) i del Grup de recerca “Seminari de Topografia Antiga” (URV). Les seves principals línies de recerca es centren en l’anàlisi tipològica de la arquitectura, en el estudi formal de la ciutat antiga i en la interpretació simbòlica dels programes decoratius. Històricament ha desenvolupat una sostinguda activitat arqueològica de camp que ha donat lloc a aportacions científiques relacionades amb estructures del període romà i tardoromà de la Península ibèrica, d’Itàlia i de l’Egipte grecoromà. Entre els seus treballs més destacats cal esmentar la recerca entorn de la ciutat egípcia en època clàssica, que va donar lloc a un workshop internacional sobre la matèria. Dins d’aquesta línia de recerca, ha desenvolupat en col·laboració amb altres investigadors, estudis del territori i urbanisme basats no només en les excavacions arqueològiques sinó en mètodes no invasius como ara la cartografia antiga i la prospecció remota. En la actualitat és IP de l’equip investigador que es fa càrrec de l’estudi del jaciment d’època visigoda del Puig Rom (Roses, Alt Empordà). Es tracta d’un projecte quadriennal finançat per concurrència competitiva des de la Generalitat de Catalunya, que continua la línia d’estudis sobre la ciutat romana i tardana a la Península Ibérica, línia en la que també podem incloure d’incloure la recerca sobre el jaciment de la Colonia Clunia Sulpicia (Burgos). En el àmbit acadèmic, és docent d’assignatures del Grau d’Història de la Facultat de Lletres i del Màster interuniversitari d’Arqueologia clàssica (URV-UAB-ICAC) del qual és coordinadora. Forma part de la Comissió del Doctorat interuniversitari en Arqueologia clàssica (URV/UAB/ICAC). Ha estat professora visitant a l l’Institut Superior de Ciències religioses Sant Fructuós/ URV, en el ensenyament d’Història de les religions (2002-2007) i ha participat en el Master in Cultural Heritage and Tourism Management de la Universitat de Shkodra, Facultat d’Economia Luigj Gurakuqi (2012-2013). Com a representant de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, partner del projecte TEMPUS de la Comissió Europea ((517471 -TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-JPCR (2011 – 2717 / 001 – 001) CHTMBAL- Network for Post Graduate Masters in Cultural Heritage and Tourism Management in Balkan Countries (2011-2014).