Investigación

Línia de Recerca: Arqueologia del paisatge, poblament i territori
Programa Formes del paisatge i antropització dels espais de muntanya de la protohistòria a l'edat mitjana