Abel Gallego Valle

(R1) PhD student, Research Department.
Member, Research team: Landscape Archaeology (GIAP).
Fields of expertise: Archaeozoology, Landscape Archaeology, Ancient Diet, Palaeoenvironment.
ORCID code: 0000-0002-0023-2982
abel.gallego@icac.cat
977 24 91 33
Brief CV

Llicenciat en Història per la UAB l’any 2011 seguint l’itinerari de Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana. Posteriorment realitza el Màster en Arqueologia Clàssica de la Universitat Rovira Virgili, Institut Català d’Arqueologia Clàssica i Universitat Autònoma de Barcelona, finalitzant-lo l’any 2016.

Durant el seu pas per la UAB inicia la seva formació com a arqueozoòleg al Laboratori d’Arqueozoologia de la mateixa institució sota la supervisió de la Doctora Maria Saña (2006-2010). Dins de l’arqueozoologia, inicia el 2015 la seva especialització en la tècnica  del microdesgast dentari sota la direcció del Doctor Florent Rivals (ICREA). Aquesta especialització s’insereix al seu Treball Final de Màster titulat  “Microdesgast dentari. La gestió dels ramats ovins i l’explotació del medi en època Antiga a l’Empordà (nord-est de la península Ibèrica)”, codirigit per la Doctora Lídia Colominas (ICAC) i el Doctor Josep Maria Palet (ICAC), en el qual obté Matrícula d’Honor.

Durant l’elaboració del Treball Final de Màster realitza una estada dins del programa Erasmus + Pràctiques a la Universitat de Sheffield (Regne Unit), on sota la tutorització del Dr. Umberto Albarella i la supervisió de la Dra. Silvia Valenzuela, s’inicia en l’aplicació de programes estadístics en arqueozoologia, a part d’ampliar els seus coneixements generals en aquest camp (març – maig de 2016).

La seva recerca es focalitza en l’estudi des de l’arqueozoologia de la gestió dels ramats durant l’Antiguitat i les interaccions que es generen entre aquesta activitat humana i el medi ambient en el que es realitza. Aquesta recerca ha permès proposar models de gestió dels ramats ovins durant l’època romana per a la plana de l’Empordà.