Joan Canela Gràcia

(R2) Postdoctoral, Research Department.
Member, Research team: Protohistoric Archaeology.
Fields of expertise: Protohistory, GIS, The Iberian World in Catalonia, Archaeology of Coastal Areas.
ORCID code: 0000-0003-4262-9774
jcanela@icac.cat
977 24 91 33 ext. 228
Brief CV

Llicenciat en Història per la Universitat Rovira i Virgili (2007), Màster en Arqueologia Clàssica per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Autònoma de Barcelona (2009), en el qual va obtenir el Premi extraordinari de final d’estudis, i Doctor en Arqueologia per la Universitat Rovira i Virgili (2014). Com a treball final de dit màster va realitzar l’estudi: Evolució del poblament i del paisatge en les valls fluvials del Francolí i el Gaià entre el bronze final i l’ibèric final (XII/VIIIane-II/Iane), que va desenvolupar i ampliar amb la realització de la tesi doctoral:  Evolució del poblament i el paisatge a la Cessetània occidental durant el 1r mil·leni aC. Actualment és Investigador Associat a l’ICAC, ens en el qual participa en diferents projectes de recerca i dirigeix excavacions englobades en els mateixos .