Josep Francesc Roig Pérez

(R2) Postdoctoral, Research Department.
Member, Research team: Christian and Late Antiquity Archaeology.
Fields of expertise: Archaeology of the Ancient City, Domestic Architecture, Instrumentum domesticum (ceramology, etc.), Production and Commerce in Antiquity.
ORCID code: 0000-0002-0656-5155
jfroig@icac.cat
Brief CV

Doctor en Arqueologia per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, any 2013, amb la Tesi Doctoral La figlina del Vila-sec (Alcover, Alt Camp): Un centre de producció ceràmica de l’Ager Tarraconensis, sota la direcció del Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo Bayona, Catedràtic d’Història i Història de l’Art de la URV.

Des del mes de juny del 2015, admès com a investigador adscrit a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i membre de l’equip de recerca d’Arqueologia Cristiana i Antiguitat Tardana, dirigit pel Dr. Josep M. Macias Solé.

Des del 2000 ha treballat com a arqueòleg contractat o autònom per a diferents empreses d’arqueologia (Codex – Arqueologia i Patrimoni o A Priori Cultural, S.L.), on ha desenvolupat tasques de suport, direcció i coordinació en intervencions arqueològiques preventives i programades, a més de l’estudi i anàlisi de l’Instrumentum Domesticum, provinent tan de les diferents àrees arqueològiques de Tarraco com de jaciments rurals de l’Ager Tarraconensis.

Autor de diverses publicacions, en format article, llibre o monogràfic, sobre material ceràmic, centres de producció ceràmica, arquitectura i urbanisme de Tarraco, xarxa viària, vaixella de bronze i d’altres objectes de caire militar, també de bronze.