Laura Galán Palomares

PhD researcher (R1), Research Department.
Member, Research team: Archaeometry and Artistic Productions (ArPA).
Fields of expertise: Archaeometry, Production and Commerce in Antiquity.
ORCID code: 0000-0002-9581-1417
lgalan@icac.cat
Brief CV

Graduada en Historia per la Universitat de León (2016), amb una estància a la University of Exeter (Regne Unit) en el marc del programa Erasmus (2014-2015). Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica (Universitat Rovira i Virgili – Institut Català d’Arqueologia Clàssica – Universitat Autònoma de Barcelona) (2018). El seu interès per l’àmbit de arqueometria i la producció i comerç a l’antiguitat comença amb el seu Treball Fi de Màster “Los soportes hermaicos en Hispania. Estudio y catálogo sobre la funcionalidad y dispersión geográfica de los pilares de hermae en la península Ibérica”, dirigit per les doctores D. Gorostidi i B. Soler, i es consolida durant els mesos com a tècnic auxiliar a la Unitat d’Estudis Arqueomètrics (UEA – ICAC) (09/07/2018 -05/12/2018).

Ha participat en diversos projectes d’investigació i excavacions arqueològiques, entre els quals destaquen el projecte “Territorium Caucensis en tiempos de Teodosio el Grande”. (Coca, Segovia), la ciutat romana de Regina Turdulorum (Casas de Reina, Badajoz) i el  projecte “Poder central y poderes locales entre la antigüedad tardía y la Alta Edad media, 400-900 d.C. en el Norte de Hispania y su contexto Europeo” (I+D HAR2013-47889-C3-3-P).

Actualment es troba realitzant una tesi titulada “Els revestiments marmoris a la Hispania Tarraconensis: materials, models i tallers a partir dels opus sectilia i altres decoracions pavimentals i parietals” codirigida per les doctores A. Gutiérrez Garcia-M. (URV/ICAC) i B. Soler (UM/ICAC) inscrita dins de la línia de recerca del projecte “Officinae lapidariae Tarraconenses. Canteras, talleres y producciones artísticas en piedra de la Provincia Tarraconensis” (I+D HAR2015-65319-P) dirigit, com a Investigadora Principal, per la Doctora Diana Gorostidi Pi. Aquest treball es desenvolupa en el marc d’una ajuda FI concedida per l’AGAUR (2019FI_B00689). En l’exercici de la seva tasca investigadora col·labora amb l’equip de recerca: Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA) (MIRMED-GIAC), radicat en la Unitat d’Estudis Arqueomètrics del ICAC.