Ramon Járrega Domínguez

Researcher (R4), Research Department.
Supervisor.
Fields of expertise: Instrumentum domesticum (ceramology, etc.), Production and Commerce in Antiquity, Late Antiquity, Villae.
ORCID code: 0000-0002-5250-2841
rjarrega@icac.cat
+34 977 249 133 (ext. 212)
Brief CV

El seu camp de recerca és l’arqueologia romana, especialment a Catalunya i també al País Valencià. Els seus estudis se centren sobretot en aspectes territorials i en el comerç de les ceràmiques. Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992), ha treballat com a becari, investigador contractat i professor en l’àmbit de l’arqueologia i la història antiga al Consell Superior d’Investigacions Científiques (centres de Madrid i de Roma), a la Universitat de Girona, a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Jaume I de Castelló. També ha fet estades breus a Anglaterra (The Museum of London) i França (Université de Paris, Sorbonne, i Université d’Aix-en-Provence). És autor d’un centenar d’estudis especialitzats, entre els quals destaquen tres llibres sobre comercialització de ceràmiques tardoromanes, el poblament tardoantic a Catalunya i l’hàbitat romà a la comarca valenciana de l’Alt Palància.