Aquest equip, que compta amb la participació del Museu d’Història municipal, de l’Arquebisbat de Tarragona i de la principal empresa d’arqueologia de la ciutat, té com a objectiu prosseguir la recerca de les basíliques cristianes de l’amfiteatre romà de la ciutat i el de l’àrea arqueològica de la Catedral. Per a la recerca arqueològica, l’equip compta també amb la col·laboració de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV, amb el desenvolupament de projectes de documentació i experimentació gràfica sobre el patrimoni local.

Fruit d’aquest context, aquest equip desenvolupa actuacions de documentació i estudi arquitectònic sobre els espais del circ romà, que són actualment de propietat municipal. De forma complementària, des d’aquest equip es volen potenciar els estudis sobre l’àrea portuària de la ciutat de Tarragona, especialment en la transformació tardoantiga. L’equip també s’ocupa de la recerca sobre el món funerari de la ciutat de Tarragona, especialment de l’etapa tardoantiga i en clara relació amb la transformació paleocristiana de l’antiga capital.