Josep Maria Macias Solé

Investigador (R4), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueologia Cristiana i de l’Antiguitat Tardana.
Camps d'expertesa: Urbanisme, Antiguitat tardana, Arqueologia de l'arquitectura, Gestió i difusió del patrimoni arqueològic.
Codi ORCID: 0000-0002-1146-7015
jmmacias@icac.cat
+34 977 249 133 (ext. 211)
Breu currículum

La meva trajectòria consta d’una primera etapa (1989-2002) centrada en l’arqueologia d’intervenció en el Taller Escola d’Arqueologia de Tarragona (TED’A), el Museu d’Història de Barcelona i l’empresa Codex. Entre els anys 1995 i 1999 vaig ser investigador associat del Equip de Recerca Arqueomètrica Universitat de Barcelona (ERAUB), on es desenvolupà la tesi doctoral sobre La ceràmica comuna tardoantiga a Tàrraco (1999), editada aquell mateix any pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. En aquests anys la meva recerca estigué associada al treball de camp destacant nombroses publicacions sobre les vil·les romanes tarragonines, el descobriment de les termes públiques i el cuniculus de la ciutat, diversos aspectes de topografia funerària, urbanisme intramurs i ceramologia. Tot això, preferentment, sobre l’Antiguitat Tardana. L’any 2002 em vaig incorporar a l’ICAC com a investigador contractat i ara sóc investigador R4. Actualment sóc professor del Màster d’Arqueologia Clàssica de la UAB/ICAC/URV i professor col·laborador de l’Escola-Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA/URV). Coordino l’equip de recerca de “Arqueologia Tardoantigua i Cristiana”, integrat en el MIRMED-GIAC (Núm. Generalitat 2017 SGR 970). Com a investigador he desenvolupat projectes monogràfics de recerca. Destaquem la primera Planimetria Arqueològica de Tarraco, més estudis sobre el Circ i l’Amfiteatre de la ciutat i, especialment, el projecte Catedral de Tarragona, amb la descoberta del Temple d’August i l’anàlisi de la transformació tardoantigua de l’Acròpolis. En els últims anys la meva activitat s’ha centrat en les tècniques de representació i d’anàlisi de l’Arquitectura tardoantigua i en el projecte de recerca sobre la ciutat visigoda de València la Vella (Riba-roja de Túria). He impulsat el Research Group on Architectural Heritage and Archaeology integrat per membres del ICAC i de la ETSA/URV, especialitzat en el desenvolupament i l’experimentació de la documentació gràfica aplicada a l’estudi de Patrimoni Arquitectònic. S’han efectuat projectes ministerials I+D més un altre finançat per Recercaixa (2015) de transferència del coneixement. Actualment disposo de l’Acreditació de Recerca Avançada / Catedràtic per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).