Recerca

La recerca de l’ICAC cobreix diversos camps de coneixement de la ciència arqueològica: l’arqueologia del paisatge, l’arqueologia de la ciutat antiga, les produccions artístiques i la ceramologia, entre d’altres. També compta amb altres vessants de les ciències de l’antiguitat.

Els objectius científics i de recerca es desenvolupen a través de les línies de recerca, programes específics i programes transversals, dels quals sorgeixen els diferents projectes. Alguns projectes, per la seva connexió temàtica, es poden agrupar alhora en programes de recerca, sota un mateix lideratge.

Línies de recerca
Programes específics
Programes transversals