Em plau donar-vos la benvinguda a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) a través de la pàgina web.

Vivim temps frenètics, intensos, inquietants i alhora apassionants. L’arqueologia clàssica, l’estudi del passat en general, ens allibera de les angoixes diàries i és alhora per a tots nosaltres mestre de vida. Les societats i cultures mediterrànies i europees han viscut canvis i vicissituds històriques ben diverses al llarg de la seva història.

L’estudi del món antic ens proporciona el plaer, la tranquil·litat de saber que som aquí gràcies al llarg camí recorregut durant tants segles. Res és etern. Vivim en un món en transformació.

L’ICAC, ho veureu en aquestes pàgines, és un centre de recerca dinàmic, molt actiu, que centra la mirada en l’antiguitat, tant geogràficament com temporalment, comprenent les societats i cultures clàssiques i preclàssiques de la conca mediterrània, perimediterrània i del continent europeu en general. Som un centre de recerca situat a Tarragona amb vocació internacional.

L’arqueologia, l’antiguitat, posseeixen la màgia d’apropar-nos a problemes globals des de la quotidianitat, des de la cultura material entesa en un sentit ben ample. L’emergència climàtica, la resiliència als canvis, els conflictes socials i econòmics, són problemes d’avui que ja van patir les soietats del passat. Però l’arqueologia és també patrimoni i cultura, en la mesura que la nostra activitat genera unes restes materials que en mans de la societat esdevenen patrimoni arqueològic i cultural. La socialització, la transferència, l’impacte en la societat dels resultats de la recerca és essencial.

Per això, contribuir a la gestió d’aquest ric patrimoni arqueològic, molt important justament a Tarragona, ha estat també un dels reptes de l’Institut. El centre té, a més, com a objectiu la formació avançada, el màster, el doctorat i el foment de la carrera investigadora dels joves en les diverses etapes, fins a l’estabilització com a investigadors i la consolidació dels equips i grups de recerca. Són aquests els eixos vertebradors de l’arbre de la recerca, sense els quals res tindria sentit. La formació dels joves i la seva inserció en la comunitat investigadora catalana i internacional ha estat una prioritat de l’Institut des dels seus inicis l’any 2002.

L’ICAC ha anat guanyant prestigi i reconeixement. Avui és un centre de referència internacional en el seu àmbit. Reconegut i capdavanter en innovació i desenvolupament de projectes i línies de recerca. El retorn d’investigadors formats al centre després d’un complex periple postdoctoral, la captació de nou talent internacional, el seu finançament amb programes molt competitius per a liderar projectes i consolidar els equips i els nous grups de recerca, és ja una realitat i ho haurà de continuar sent els propers anys. L’equilibri entre la formació i el foment de la carrera investigadora i l’atracció de talent és la base per a la consolidació dels equips de recerca que amb esforç i compromís impulsen l’activitat de l’Institut en el marc de l’arqueologia catalana.

L’ICAC va iniciar el 2018 un canvi de cicle caracteritzat pel creixement, la consolidació i la internacionalització. Aquest moment de canvi important a l’Institut es veu consolidat, amb l’inici de 2020, amb el nomenament del director, la quarta persona que ocupa aquest càrrec des de la creació del centre. Entrem, doncs, als anys 20 amb molta força i energia, conscients de les dificultats però alegres i carregats d’experiència i coneixement; per continuar amb èxit i compromís tota la feina feta; per obrir nous projectes internacionals que consolidin encara més el reconeixement del centre, el finançament, la captació de talent i el treball en equip.

Companys/es, amics/gues, benvinguts i benvingudes a l’ICAC.

Josep Maria Palet, director.

Tarragona, 16 de gener de 2020