L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) obre convocatòries de treball pròpies en les diferents àrees que l’integren (vegeu Personal) i és centre receptor de personal investigadors i personal tècnic finançat externament (vegeu Investigar a l’ICAC).

  • Per a més informació, contacte o enviar el vostre CV podeu adreçar-vos a personal@icac.cat

L’ICAC segueix els principis de contractació OTM-R, d’acord amb la implementació de la Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) de la Comissió Europea (l’Institut és un centre amb l’acreditació i l’etiqueta HRS4R des de 2015. Vegeu més informació aquí).

HRS4R_logo apaisat

 

CONVOCATÒRIES OBERTES

 

 CONVOCATÒRIES TANCADES

 

Convocatòria CIN21 per a la contractació de personal investigador predoctoral de 2021 (codi 017.70) 

Resolució del director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) per la qual s’aproven les bases de la convocatòria per a la contractació de personal investigador predoctoral de 2021 (codi 017.70) 

Categoria del lloc de treball: investigador/a I11
Dedicació: a temps complet
Durada:  4 anys
Tipus de contracte:  temporal de formació (404)
Nombre de llocs de treball: 2
Tramitació: ordinària

 

Bases de la convocatòria CIN21 per a la contractació de personal investigador predoctoral de 2021 a l’ICAC (codi 017.70)

Resum de la convocatòria

Anunci de la convocatòria (DOGC)

Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses (convocatòria 017.70)

Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses (convocatòria 017.70)

Proposta de concessió provisional de la Comissió d’Avaluació i Selecció per a la convocatòria CIN21 (codi 017.70) (rubricada manualment el 27 de setembre de 2021, publicada a la web el 28 de setembre de 2021).

 

Annex I. Imprès de sol·licitud

Annex II. Imprès de les dades curriculars de la persona sol·licitant

Annex III. Imprès d’acceptació del contracte

 

Investigador/a postdoctoral en formació (R2-formació) de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (codi 017.69)

Resolució del director de l’ICAC sobre la concessió de dos contractes laborals d’investigadors/es postdoctorals en el marc de la convocatòria per a la contractació de personal investigador postdoctoral en formació de 2020 (codi 017.69)

Categoria del lloc de treball: investigador/a I7
Dedicació: a temps complet
Durada: 2 anys
Tipus de contracte: temporal de formació (420)
Nombre de llocs de treball: 2
Termini per a presentar candidatures: 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al DOGC

 

Bases de la convocatòria per a la contractació de personal investigador postdoctoral en formació de 2020 (codi 017.69)

Resum de la convocatòria

Resolució del director de l’ICAC per la qual s’aproven les bases de la convocatòria per a la contractació de personal investigador postdoctoral en formació de 2020 (codi 079.69) (rubricada digitalment l’01/06/2020)

Publicació al DOGC de l’anunci de la convocatòria (08/06/2020)

Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses (convocatòria 017.69)

Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses (convocatòria 017.69)

Proposta de concessió provisional de la Comissió d’Avaluació i Selecció de la convocatòria de l’ICAC per a la contractació de personal investigador postdoctoral en formació de 2020 (codi 017.69)

 

Annex II. Imprès de sol·licitud

Annex III. Imprès de les dades curriculars de la persona sol·licitant (formulari actualitzat el 23 de juny de 2020)

Annex IV. Imprès d’acceptació del contracte

 


Arqueòleg/arqueòloga computacional per al projecte «Prospección arqueológica inteligente sobre plataforma dron (DIASur)» de l’equip de recerca GIAP (codi 017.78)

Lloc de treball: arqueòleg/arqueòloga computacional amb destinació a l’equip de recerca en Arqueologia del Paisatge (GIAP) per a treballar en el projecte de recerca «Prospección arqueológica inteligente sobre plataforma dron (DIASur)» (21.230).

Categoria del lloc de treball: investigador/a predoctoral (I11)
Durada prevista del contracte: un any
Jornada: completa (37,5 h setmanals, de dilluns a divendres)

Tipus de contracte: laboral temporal per a un projecte de recerca (401)
Convocatòria: simplificada
Tramitació: ordinària

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 28 d’octubre 2020 a les 24 h.

 

Bases de la convocatòria (codi 017.78)

Resolució del director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) sobre l’oferta d’un lloc de treball d’arqueòleg/arqueòloga computacional (codi 017.78)

Resolució del director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) sobre la contractació laboral temporal d’un/a arqueòleg/oga computacional (codi 017.78)

 


Sedimentòleg/oga per al projecte «Translands» del GIAP-ICAC (codi 017.74)

Lloc de treball: sedimentòleg/oga amb destinació a l’equip de recerca en Arqueologia del Paisatge (GIAP) per a treballar en el projecte de recerca «Translands. Paisajes mediterráneos transportados: un análisis integrado de las dinámicas de ocupación a largo plazo en ambos lados del Mediterráneo» (PGC2018-093734-B-100. MCIU/AEI/FEDER – UE).

Categoria del lloc de treball: investigador/a (I7)
Durada prevista del contracte: de l’1 d’agost de 2020 al 31 de gener de 2021
Jornada: completa (37,5 h)

Tipus de contracte: laboral temporal per a un projecte de recerca (401)
Convocatòria: simplificada
Tramitació: urgent

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 2o de juliol de 2020 a les 24 h.

 

Bases de la convocatòria per a la contractació temporal d’un/a sedimentòleg/oga a l’ICAC (codi 017.74)

Resolució del director de l’ICAC sobre l’oferta de contractació (codi 017.74)

Resolució del director de l’ICAC sobre la concessió de la contractació (codi 017.74)

 

  • Aquest contracte està sufragat pel projecte de recerca «Translands. Paisajes mediterráneos transportados: un análisis integrado de las dinámicas de ocupación a largo plazo en ambos lados del Mediterráneo» (PGC2018-093734-B-100. MCIU/AEI/FEDER – UE), finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, amb l’ajuda dels fons FEDER de la UE.

 


Director/a de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, ICAC

Durada: nomenament per a quatre anys, renovable fins a un màxim de vuit anys.
Termini per a presentar candidatures: del 10 de setembre al 20 d’octubre de 2019.

Convocatòria

 


Auxiliar de serveis generals i gestió econòmica de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, ICAC (Codi 017.57)

Categoria del lloc de treball: auxiliar administratiu/va (D2).
Jornada: completa (37,5 h setmanals, de dilluns a divendres).
Tipus de contracte: laboral temporal d’interinitat per vacant.
Termini: 27 de setembre de 2019

Resolució del director e. f. (rubricada manualment el 10/09/2019)

Text de la convocatòria

Annex (formulari)

  • NOTA: S’ha detectat una errada material en l’annex de l’oferta del lloc de treball i s’ha esmenat el dia 20 de setembre de 2019.

Resolució del director e. f. sobre el nomenament (rubricada manualment el 28/10/2019)

 


Tècnic/a superior de suport a la recerca de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, ICAC (Codi 017.58)

Categoria del lloc de treball: tècnic/a superior (A3).
Jornada: completa (37,5 h setmanals, de dilluns a divendres).
Tipus de contracte: laboral temporal d’interinitat per vacant.
Termini: 27 de setembre de 2019

Resolució del director e. f. (rubricada manualment el 12/09/2019)

Text de la convocatòria

Annex (formulari)

  • NOTA: S’ha detectat una errada material en l’annex de l’oferta del lloc de treball i s’ha esmenat el dia 20 de setembre de 2019.

Resolució del director e. f. sobre el nomenament (rubricada manualment el 28/10/2019)

 


Tècnic/a superior de recerca de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics

Durada: màxim 3 anys
Termini: 26 de juny del 2018

Resolució del director

Bases

Resolució del director per la qual es dóna publicitat de l’errada material a les bases de la convocatòria

Publicació al DOGC (5/6/2018)

Sol·licitud

Acceptació

Relació provisional d’admesos i exclosos

Relació definitiva d’admesos i exclosos

Resolució ajornament

Proposta provisional (12/09/2018)

Resolució ajornament (26/09/2018)

Resolució ajornament (29/10/2018)

Resolució adjudicació (rubricada manualment el 28/11/2018)

 


Tècnic/a superior de comunicació i publicacions

Durada: 1 any
Termini: 13 de juny del 2018

Resolució del director

Bases

Sol·licitud

Acceptació

Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses

Relació definitiva d’exclosos

Resolució del director

 


Responsable de desenvolupament de xarxes socials per a convocatòria PTA
Termini: 15/12/2017
Més informació

 


Convocatòria per a la contractació de personal investigador postdoctoral 2016

Resolució definitiva (27/7/2017)

Resolució del director de l’ICAC per la qual s’aproven les bases

Bases de la convocatòria per a la contractació de personal investigador postdoctoral

Publicació al DOGC (19/12/2016)

Imprès de sol·licitud

Imprès d’acceptació del contracte

Convocatòria publicada a Euraxess

Llista d’admesos i exclosos (3/2/2017)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (14/2/2017)

Proposta provisional (19/5/2017)

Resolució del director (1/6/2017)

 


Convocatòria per a la contractació de director/a de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics

Termini: del 23/12/2016 fins al 16/1/2017

Resolució

Bases

Publicació al DOGC (22/12/2016)

Sol·licitud

Acceptació

Convocatòria publicada a Euraxess

Llista provisional i definitiva d’admesos i exclosos (26/1/2017)

Resolució de l’ampliació (8/3/2017)

Resolució provisional (23/3/2017)

Resolució definitiva (6/4/2017)


Convocatòria d’un lloc de treball fix d’administratiu/iva de gestió d’activitats de la recerca i difusió

Termini: del 23/12/2016 fins al 9/1/2017

Resolució
Bases
Publicació al DOGC (22/12/2016)
Sol·licitud
Acceptació

Llista provisional d’admesos i exclosos (16/1/2017)

Llista definitiva d’admesos i exclosos (25/1/2017)

Llista provisional de seleccionats (13/2/2017)

Resolució (16/2/2017)

 


Convocatòria per a la contractació de personal investigador novell 2015

Termini: del 28/01/2016 fins al 13/02/2016

Resolució del director per la qual s’aproven les bases de la convocatòria (30/12/2015)

Bases de la convocatòria

Publicació al DOGC (27/1/2016)

Imprès de sol·licitud

Imprès d’acceptació del contracte

Convocatòria publicada a Euraxess.

Relació provisional d’admesos i exclosos (9/3/2016)

Relació definitiva d’admesos i exclosos (18/3/2016)

Resolució per esmenar les bases de la convocatòria i modificar el termini de concessió (20/5/2016)

Acord de la Comissió d’Avaluació i Selecció (4/7/2016)

Resolució definitiva d’adjudicació de quatre contractes d’investigadors novells (15/9/2016)

 

L’ICAC és centre d’acollida de beques Marie Curie: fins al 14/09/2017

IF-EF Standard: Beques postdoctorals Marie Sklodowska-Curie European fellowship castellano/ english 14/09/2017
IF-EF Restart: Beques postdoctorals Marie Sklodowska-Curie European fellowship castellano/ english 14/09/2017
IF-EF Reintegration: Beques postdoctorals Marie Sklodowska-Curie European fellowship castellano/ english 14/09/2017
IF-GF Standard: Beques postdoctorals Marie Sklodowska-Curie Global fellowship castellano/ english 14/09/2017