Presentació

El programa de Doctorat en Arqueologia Clàssica promou una formació vers les cultures mediterrànies en sentit ampli, de la protohistòria a l’antiguitat tardana. L’impulsen un equip de professors i d’investigadors integrats en l’activitat de recerca de cada una de les institucions participants (URV, ICAC i UAB) i ofereix un gran ventall de competències teòriques i pràctiques úniques en l’àmbit de l’ensenyament universitari català.

Els equips i les línies de recerca són diversos en termes d’interdisciplinarietat i de transversalitat. Queda palès en els 8 equips de recerca que integren el grup de recerca consolidat MIRMED (2014SGR 1197) coordinat per l’ICAC i que és la base científica del programa de doctorat.

El programa posa a disposició de l’estudiant laboratoris especialitzats i ofereix també la possibilitat de treballar en alguns dels principals jaciments arqueològics de la Mediterrània. Té com a objectiu la formació de noves generacions d’investigadors capaços d’associar una formació humanística amb una experiència aprofundida en l’arqueologia clàssica, l’anàlisi del patrimoni i l’especialització en recerca.

El nombre total d’alumnes matriculats als programes de doctorat en què participa l’ICAC durant el 2014 és de 23.

Els investigadors de l’ICAC, a més de dirigir tesis en el marc dels programes de doctorat esmentats, també dirigeixen tesis en el marc d’altres programes de doctorat aliens a l’Institut.

En el curs acadèmic 2013-2014 la URV, l’ICAC i la UAB van posar en marxa un nou programa de Doctorat en Arqueologia Clàssica, coordinat per la URV, segons el que estableix el RD 99/2011. També és el segon any de funcionament de la nova Escola de Doctorat a la URV que coordina tots els programes de doctorat en què participa l’ICAC establerts en els RD 56/2005, RD1393/2007 i RD 778/1998.

Institucions

Universitat Rovira i Virgili (URV), Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i Universitat Autònomia de Barcelona (UAB).

Objectius generals

L’objectiu principal dels estudis de Doctorat en Arqueologia Clàssica és formar doctors en investigació avançada de qualitat. Els objectius generals són els següents:

 • Incorporar el doctorand a un grup d’investigació.
 • Ampliar capacitats per adquirir una especialització intensiva en les diferents orientacions aportades per les línies d’investigació definides al programa.
 • Potenciar la iniciativa pel desenvolupament de projectes d’investigació amb la metodologia i els principis científics propis de la línia en què els doctorands realitzin la seva investigació.
 • Fomentar l’adquisició d’habilitats generals relacionades amb la capacitat de treball personal i en grup, participació en projectes d’investigació, gestió de bases de dades bibliogràfiques, etc.
 • Realització de la tesi doctoral.

Estructura del doctorat

El període de formació del programa de doctorat està vinculat al Màster d’Arqueologia Clàssica.

El doctorat preveu també l’organització de seminaris i workshops de formació i d’especialització en les diverses línies de recerca del programa.

Línies de recerca i direcció de tesis

Línies d’investigació i professorat (URV-ICAC).

Línies de recerca i direcció de tesis (UAB).

Admissió

 • Nombre màxim d’estudiants: 25
 • Criteris d’admissió i selecció

Per accedir al Programa de Doctorat en el seu periode d’investigació serà necessari complir les condicions establertes com requisits d’accés a l’article 19 i disposició adicional quarta del RD 1393/2007.

Comissió acadèmica

 • Joaquín Ruiz de Arbulo (ICAC-URV), coordinador del programa i president de la Comissió
 • Ricardo Mar Medina (URV), secretari
 • Eva Subías Pascual (URV-ICAC)
 • Cèsar Carreras Montfort (UAB)
 • Josep Guitart Duran (UAB-ICAC)
Responsable del programa de doctorat a l’ICAC
 • Josep Maria Palet
  Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Suport administratiu