Pel que fa a la transmissió de coneixement a través d’activitats de formació, l’objectiu de l’ICAC és fomentar futures vocacions universitàries i actualitzar els continguts que imparteixen els professors de secundària i batxillerat.

Aquestes activitats permeten que alumnes i professors coneguin de primera mà el treball d’arqueòlegs i historiadors, tant pel que fa als continguts com als recursos i tècniques que s’empren en les instal·lacions de l’ICAC.

Aquesta trajectòria formativa ha fet mereixedor l’ICAC del Premio Nacional a la Difusión del Mundo Clásico 2011 que atorga la Sociedad Española de Estudios Clásicos.

Cursos amb el Camp d’Aprenentatge de Tarragona

Per arribar també als centres d’ensenyament, des de l’any 2008 l’ICAC organitza cada any, en col·laboració amb el Camp d’Aprenentatge de Tarragona, un curs formatiu per a professors de secundària i batxillerat del camp de Tarragona. S’hi tracten diverses temàtiques de la recerca arqueològica, s’informa els professorat de les noves troballes realitzades en les excavacions i projectes dirigits des de l’ICAC i es donen eines per a poder transmetre aquests coneixements als alumnes.

Fins ara s’han dut a terme els cursos següents:

 • Els plaers (2017) Matrícula oberta fins al 15 de febrer
 • Menjar i beure a l’antiguitat (2016)
 • Arqueologia de la infantesa, vida i mort (2015)
 • Mortals immortals: mites, rituals i creences en el món clàssic (2014)
 • La tecnologia romana aplicada a la vida quotidiana (2013)
 • Didàctica i arqueologia (2012)
 • El món de l’otium a l’època romana (2011)
 • L’estudi detallat dels principals monuments de Tàrraco i la seva aplicació didàctica II (2010)
 • L’estudi detallat dels principals monuments de Tàrraco i la seva aplicació didàctica (2009)
 • Els materials arqueològics i la seva aplicació didàctica (2008)

Cursos amb la Fundació Catalunya-La Pedrera

Formació a professors
Formació a professors

Des de l’any 2011, la Fundació Catalunya-La Pedrera coordina el programa formatiu Professors i ciencia, que ofereix formació al professorat de secundària de ciències de Catalunya mitjançant cursos d’alta aplicabilitat a l’aula, tant teòrica com pràctica, amb continguts que responen a noves necessitats curriculars d’ESO i batxillerat.

En el marc d’aquest programa, l’ICAC ha realitzat aquests cursos:

 • Arqueologia funerària, una visió interdisciplinar (2014)
 • Identificació de paisatges culturals i iniciació als estudis paleoambientals (2013)

Cursos en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament

Cursos en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament
Cursos en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament

El Programa de Formació Científica, Tecnològica i Matemàtica (CTM) creat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té com a finalitat afavorir la formació científica, tecnològica, matemàtica i didàctica del professorat amb l’objectiu de facilitar la transferència de la formació rebuda a l’acció docent i millorar tant l’aprenentatge competencial com els resultats de l’alumnat. En el marc d’aquest programa en el qual participen diversos centres de recerca de Catalunya, l’ICAC ha coordinat els següents cursos destinats a professors de secundària:

 • Arqueometria: distingint les pedres de l’antiguitat. Marmora romana (2015)
 • Aprenent del passat (IPHES-ICAC) (2013)