Responsable del tractament de dades
Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
CIF: S4300033J
Adreça electrònica: info@icac.cat
Adreça postal: Plaça d’en Rovellat, s/n, 43003 Tarragona
Telèfon: 977 24 91 33 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores)

Delegat de protecció de dades
Adreça electrònica: delegatpd@icac.cat
Adreça postal: Plaça d’en Rovellat, s/n, 43003 Tarragona
Telèfon: 977 24 91 33 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores)

Drets de les persones interessades
Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat de les dades i sol·licitud de limitació, i per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica fa de les vostres dades, us podeu posar en contacte amb el responsable de tractament de dades mitjançant un escrit (plaça d’en Rovellat s/n, 43003 Tarragona) o un missatge de correu electrònic a l’adreça info@icac.cat.