L’ICAC no disposa d’informació de territori perquè està fora dels seus objectius institucionals.