Director

Josep Maria Palet Martínez
Secretaria de direcció
Esther Esquinas Torres

Administrador

Jordi Peiret i Estrada

Àrea de recerca

Coordinador d’internacionalització
Hèctor A. Orengo Romeu

Serveis cientificotècnics

Centre de documentació i biblioteca
Lydia Margarita Gil González
Tecnologies de Documentació Gràfica
Paloma Aliende García
Iñaki Matias Santacoloma
Josep Maria Puche Fontanilles
Unitat d’Estudis Arqueomètrics
Aureli Àlvarez Pérez
Andrea Collado Padilla
Anna Gutiérrez Garcia-Moreno
Isabel Rodà de Llanza
Marie-Claire Savin

Àrea de formació avançada

Coordinació del programa de doctorat
Josep Maria Palet Martínez
Coordinació del programa de màster
Maria Carme Belarte Franco
Secretaria
Ana Isabel Gallego Salas

Àrea de gestió i suport a la recerca

Suport a la recerca i activitats
Gilbert Frigola Olives
Ana Isabel Gallego Salas
Comunicació i publicacions
Maura Lerga Felip
Personal i gestió juridicoadministrativa
Maria Palacios Rodríguez
Gestió econòmica
Montserrat Aleu Aixalà
Verónica Rodríguez Lera
Sergio Sancho Pérez
TIC i audiovisuals
Miquel Àngel Colet Menasanch
Serveis generals
Meritxell Garcia Masot