Anna Gutiérrez Garcia-Moreno

Investigadora (R3), Àrea de recerca.
Codirectora científica, Unitat d'Estudis Arqueomètrics, Serveis científicotècnics.
Membre, Equip de recerca: Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA).
Camps d'expertesa: Arqueometria, Producció i comerç a l'antiguitat, .
Codi ORCID: 0000-0002-1947-4113
agutierrez@icac.cat
+34 977 249 133 (ext. 233)
Breu currículum

Línies de recerca

Arqueometria ; caracterització i procedència de materials lapidis en l’Antiguitat Explotació i extracció de recursos naturals (pedra) ; tècniques, estratègies, « chaine opératoire » i organització de l’indústria de la pedra en època romana Ús, distribució i comerç dels marmora (marbres i altres roques ornamentals) Simbolisme i ideologia entorn l’ús dels marmora ; imitacions i spolia

 Projectes (darrers 5 anys)

Títol: «Graver dans le marbre: Routes et Origine des Marbres Antiques d’Aquitaine et d’Espagne (ROMAE) », Investigador principal : Anna Gutiérrez Garcia-M. Entitat finançadora : LabEx Sciences Archéologiques de Bordeaux (LaScArBx) (ANR-10-LABX-52) Durada : Des. 2016-Nov. 2018   Pàgina web: blogs.uab.cat/romae

Títol: « Lapides et marmora Hispaniae: exploitation, usages et distribution des ressources lithiques de l’Espagne romaine », Investigador principal: Anna Gutiérrez Garcia-M. Entitat finançadora: LabEx Sciences Archéologiques de Bordeaux (LaScArBx) (ANR-10-LABX-52) Durada: Nov. 2013-Des. 2016

Títol: Pedrera Romana del Mèdol – Estudi arqueològic y museografía (dins el projecte de Rehabilitació de la Pedrera Romana del Mèdol, Tarragona), Investigador principal: Anna Gutiérrez Garcia-M. Entitat finançadora: MINECO i ABERTIS, S.L. Durada: 2011-2013

Coordinadora dels projectes I+D « La explotación y comercio de los recursos naturales en el N. de la Hispania romana: lapis, metalla, aqua » (HAR2011-25011) finançat pel MINECO i « Territori, ciutat, port: el comerç entre Roma i Hispania Septentrional a partir de les àmfores i els marbres » (2010 PBR 0042) finançat per l’AGAUR, dirigits per I. Rodà. Investigadora en projectes de recerca competitius nacionals i europeus des de l’any 2001.

Publicacions (més rellevants)

Gutiérrez Garcia-Moreno, A. (2009) Roman Quarries in the northeast of Hispania (modern Catalonia), ICAC, Tarragona, 316 p. ISBN: 978-84-936809-7-8 Àlvarez, A.; García-Entero, V.; Gutiérrez Garcia-Moreno, A.; Rodà, I. (2009) Tarraco marmor. The Quarrying, Use and Trade of Santa Tecla Stone in Roman Times, ICAC, Tarragona, 106 p. ISBN: 978-84-936809-4-7 Gutiérrez Garcia-Moreno, A. “The Exploitation of Local Stone in Ancient Times: The Case of Northeastern Spain”, World Archaeology, 43/2, 318-341 Lapuente, P., Royo, H., Gutiérrez Garcia-Moreno, A. 2011. “Un aspecto de la monumentalización de Los Bañales: caracterización de materiales pétreos y fuentes de aprovisionamiento”, Caesaraugusta, 82, 261-286 Àlvarez, A.; Gutiérrez Garcia-M., A.; Rodà, I. 2011. “Las rocas ornamentales en las provincias del imperio: el caso del broccatello y la piedra de Santa Tecla”. Dins Camporeale, S., Pizzo, A., Dessales, E. (eds.) Atti del Workshop “I cantieri edili dell’Italia e delle provincie romane. Italia e provincie orientale” (Certosa di Pontigniano, 13-15 de novembre 2008), Anejos de AEspA nº LVII, pp. 539 – 554. Gutiérrez Garcia-M., A.; Lapuente, Pilar; Rodà, Isabel (eds.) 2012. Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. Proceedings of the IX ASMOSIA International Conference. (Tarragona, 8-13 june 2009), ICAC, Tarragona, 800p. ISBN: 978-84-939033-8-1 Gutiérrez Garcia-M., A.; Rodà, I. 2012. “El mármol de Luni-Carrara en la fachada Mediterránea de Hispania”, dins Keay, S. (ed.) Ports Networks in the Roman Mediterranean (Roma, 6-8 de març de 2008) en la colección Archaeological Monographs of the British School at Rome, Roma, 293-312. Gutiérrez Garcia-M., A., Royo, H. y Andreu, J. (2012): “The Roman quarries of the town and territory of Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza, Spain)”, Proceedings of the IX ASMOSIA Conference (Tarragona 2009), Institut Català d’Arqueologia Clàssica, ISBN: 978-84-939033-8-1, pp. 651-656, Tarragona. Àlvarez, A., Darblade-Audoin, M.-P., Gutiérrez Garcia-M., A. (2013): “La statue de l’empereur Trajan: étude pétrographique et stylistique”. Dins P. Sillières (coord.) Belo IX La basilique, Collection de la Casa de Vélazquez, ISSN: 1132-7340, pp. 59-71, Madrid. Gutiérrez Garcia-M., A. (2013): “Los marmora de las canteras de Tarragona: su uso y difusión”. Dins V. Garcia-Entero (ed) El marmor en Hispania: Explotación, uso y difusión en época romana, Universidad de Educación a Distancia, ISBN: 978-84-362659-3-4, pp. 97-114, Madrid. Gutiérrez Garcia-Moreno, A. “Invisible quarries? Locating the origin of stone sources of Roman Aeso” in Carved Mountains, Engraved Stones. Archaeologia Postmedievale, 17, 77-85. Gutiérrez Garcia-M., A. La producción de material lapídeo en el norte del conventus Tarraconensis: extracción, organización y gestión de las canteras” in Bonetto, J., Camporeale, S., Pizzo, A. (eds.) Arqueología de la Construcción IV. Le cave nel mondo antico: sistemi di sfruttamento e processi produttivi, Anejos de Archivo Español de Arqueología, Madrid-Mérida, 311-328. Gutiérrez Garcia-M., A. “Nuevos datos sobre la presencia de broccatello en Roma”. En J.M. Alvarez, T. Nogales e I. Rodà (eds) Actas del XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica Centro y Periferia en el mundo clásico (Mérida, mayo de 2013), Museo Nacional de Arte Romano, ISBN: 978-84-617-3697-3, pp. 327 – 329, Mérida. Gutiérrez Garcia-M., A., Huelin, S., López Vilar, J., Rodà, I. 2015. “Can a fire broaden our understanding of a Roman quarry? The case of El Mèdol (Tarragona, Spain)”. Dins P. Pensabene y E. Gasparini (eds.) ASMOSIA X. Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. Proceedings of the Tenth International Conference of ASMOSIA, L’Erma di Bretschneider, ISBN: 978-88-913-0768-2, pp. 779-790, Roma. Gutiérrez Garcia-M., A., Royo Plumed, H., González Soutelo, S., Savin, M.-C., Lapuente, P., Chapoulie, R. 2016. “The marble of O Incio (Galicia, Spain): “Quarries and first archaeometric characterisation of a material used since roman times”, Archeosciences, revue d’archéométrie, nº40, pp. 103-117. López Vilar, J., Gutiérrez Garcia-M., A. “Intervencions arqueològiques a la pedrera del Mèdol (Tarragona)”, Tribuna d’Arqueologia 2013-2014, pp. 177-195. Gutiérrez Garcia-M., A. “Premessa”. Dins C. Previato, Nora. Le cavi di pietra della città antica. Scavi di Nora VI, Padova University Press, Edizioni Quasar, ISBN: 978-88-7140-730-2, pp. XVII-XX, Padova. González Soutelo, S., Vidal Álvarez, S., Gutiérrez Garcia-M., A., Royo Plumed, H. 2016. “La placa de Amiadoso (Allariz, Ourense): Nuevos datos sobre el uso del mármol local en el noroeste de Hispania a partir de un estudio interdisciplinar”, Espacio, tiempo y forma (serie I. Prehistoria y Arqueología), 9, pp. 99-121. Gutiérrez Garcia-M., A. (en premsa): “El mercado de los materiales lapídeos: Organización y complejidad a través del caso tarraconense (Hispania Citerior)”, Mélanges de l’École Française de Rome – Antiquité. Gutiérrez Garcia-M., A, Rouillard, P. (eds.) en preparació. Lapidum natura restat… Canteras antiguas de la península Ibérica en su contexto (cronología, técnicas y organización de la explotación), Madrid.

Altres informacions

Co-responsable del Laboratori per l’Estudi dels Materials Lapidis a l’Antiguitat (LEMLA).

Directora de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics i Investigadora post doctoral junior contractada a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) Professora del Màster Interuniversitari en Arqueologia Clàssica (UAB-ICAC-URV).

Chercheur invité à l’IRAMAT-CRP2A (UMR 5060 CNRS-Université Bordeaux Montaigne)