L’ICAC porta a terme una triple activitat de transferència del coneixement en base al suport a les institucions de gestió del Patrimoni: implementa la recerca en altres projectes de socialització, presta serveis cientificotècnics derivats de la investigació en les ciències experimentals aplicades a l’arqueologia clàssica i estableix sinergies amb institucions responsables de la formació a secundària i batxillerat en el camp de les ciències de l’antiguitat.

Aquesta triple vessant afavoreix la territorialització de les actuacions de l’ICAC. També obre nous camps de col·laboració interdisciplinària amb diversos agents que intervenen en el tractament i la difusió del patrimoni històric.

Entre els projectes de transferència de coneixement més rellevants de l’ICAC destaquen els següents: