Difusió

Són moltes les activitats que fa l’ICAC per difondre la civilització i cultura clàssiques: des de reunions científiques, seminaris i conferències, fins a un programa de ràdio. La transferència del coneixement a la societat és un altre dels eixos d’actuació clau de l’Institut.