Coordinador: Josep Guitart
Institució finançadora: FEDER
Altres centres participants: Ajuntament de Montmeló i Ajuntament de Montornès del Vallès, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona, Estrats-Gestió del Patrimoni Cultural S.L., Arqueociència i Antequem.
Web: http://www.monsobservans.cat/

Resum

Direcció i gestió executiva del projecte “Parc natural i arqueològic Observatori de la Via Augusta”, la realització del qual ha permès la creació del “Mons Observans: Parc Arqueològic i de Natura de Can Tacó – Turó d’en Roina”, presentat el 27 d’octubre del 2012 i emplaçat en els municipis Montmeló i de Montornès del Vallès.

Descripció

Es tracta d’una fortificació residencial del segle II aC que dominava l’antiga via Augusta i que, actualment, és el principal reclam cultural d’un parc natural de 2.500 m2. En aquest jaciment la recerca científica s’inicià l’any 2003 amb el suport dels dos ajuntaments propietaris dels terrenys. Fruit d’aquesta activitat, el jaciment l’any 2008 va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya. L’any 2009 els dos Ajuntaments van encarregar a l’ICAC la redacció d’un projecte FEDER, que fou escollit i desenvolupat a partir de l’any següent.

Turó d'en Roina
Turó d’en Roina

L’ICAC hi ha dirigit un projecte integral d’excavacions arqueològiques i ha assessorat els posteriors treballs de restauració i d’adequació museística (a les dues fotos veureu l’espai abans i després d’aquesta intervenció). El projecte ha conclòs amb la restauració arquitectònica del conjunt i el tractament de l’entorn natural, i ha rebut el Premi Opinió del FAD 2013 d’Arquitectura i Interiorisme i, en la categoria de protecció del territori, el premi de la XII Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme 2013. La intervenció arquitectònica també ha rebut el Premi Internacional d’Arquitectura Domus Fassa Bortolo 2018.